Välkommen till KIA!
23238

Välkommen

KIA webb riktar sig till studerande, studie- och yrkesvägledare och företag med intresse för anläggningsbranschen.

Nätverket KIA arbetar främst med att öka intresset för anläggning/infrastruktur hos studerande och på så sätt säkra den framtida kompetensförsörjningen till anläggningsbranschen. Branschen har redan idag brist på utbildad arbetskraft med kompetens inom anläggning. Detta gäller alla nivåer; från yrkesutbildningen i gymnasiet till civilingenjörer och forskare.

Arbetet i KIA sker i första hand regionalt och i nära samverkan med regionens skolor med anläggningsinriktad utbildning. Det finns också en stödjande nationell arbetsgrupp som bidrar med informationsmaterial och skapar forum för erfarenhetsutbyte mellan de regionala arbetsgrupperna.

KIA – Kompetensförsörjning i anläggningsbranschen är ett nätverk bildat 2008 av Trafikverket samt Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Byggindustrier.

KIA:s mål är att stärka den anläggningsinriktade utbildningen och motivera fler att utbilda sig för en yrkeskarriär inom anläggningsbranschen.

Logobalk