Kollektivtrafikmyndigheten söker myndighetschef

Vi söker nu en framtidsinriktad myndighetschef som vill leda arbetet med att samordna och utveckla kollektivtrafiken i Norrbottens län Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft vilket innebär att det ska finnas en kollektivtrafikan…

tmpSlideItem2

Persontransportråd för norra Sverige diskuteras

Kollektivtrafikmyndigheterna i norra Sverige, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna, har tillsammans med Trafikverket har diskuterat möjligheterna att bilda ett så kallat persontransportråd. Rådet&nb…

Trafikförsörjningsprogram antaget

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har antagit ett trafikförsörjningsprogram, ladda ner filen här (pdf 850kb)

Trafikförsörjningsprogram

RKM håller samråd med Trafikverket 2012-09-07 i samband med upprättandet av trafikförsörjningsprogrammet