Kollektivtrafiken - en självklar del i vardagen!

Material från konferensen: Kollektivtrafiken - en självklar del i vardagen! Torsdag den 28 februari 2013 kl. 9.30 - 16.00 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset, Luleå I spalten till höger hittar du presentationsmaterialet från förelä…