Kollektivtrafiken - en självklar del i vardagen!

Vad tycker ungdomarna om kollektivtrafiken? Pendeltåg i Norrbotten? Detta är några av punkterna under konferensen. Anmäl dig senast 10 februari på Kommunförbundet i Norrbottens webbsida.