Handläggningen av färdtjänst i Övertorneå och Pajala övertas av RKM

Välkommen Övertorneå och Pajala kommun! Från och med 1 november 2014 är det Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten som handlägger färdtjänstärenden för Övertorneå och Pajala kommun. Det innebär att du som bor i Övertorneå och Pajala kommu…