Egenavgifter Kiruna kommun

Egenavgifterna återinförs på sjukresor och färdtjänst inom Kiruna kommun från 4 april 2016.