Kollektivtrafikmyndigheten söker myndighetschef

Vi söker nu en framtidsinriktad myndighetschef som vill leda arbetet med att samordna och utveckla kollektivtrafiken i Norrbottens län

Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft vilket innebär att det ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län. Den nya myndigheten ska ansvara för den regionala kollektivtrafiken och ha en tydlig strategisk roll och politisk styrning. I Norrbotten organiseras den nya myndigheten som ett kommunalförbund med Region Norrbotten och länets samtliga fjorton kommuner som medlemmar. Länstrafiken i Norrbotten AB ingår i myndigheten. Luleå är lokaliseringsort för myndigheten.

Arbetsuppgifter

Som myndighetschef leder du och utvecklar verksamheten, arbetar för att skapa en attraktiv hållbar kollektivtrafik för ökat resande och nöjda kunder. Myndighetens verksamhet är i en uppbyggnadsfas och du kommer att ha ett stort ansvar för utveckling av myndighetens organisering, ekonomistyrning och budget, liksom arbetsformer och styrsystem. I ditt uppdrag ingår även att administrera kollektivtrafikmyndighetens sammanträden.

Som chef kommer du att strategiskt arbeta med:

  • långsiktiga och strategiska mål för kollektivtrafiken som bidrar till regional   utveckling
  • regionalt trafikförsörjningsprogram
  • alla former av regional kollektivtrafik, även kommersiell
  • beslut om trafikplikt enligt den nya lagen.

Myndighetens uppdrag förutsätter ett nära samarbete med kommuner, landstinget, trafikföretag och andra aktörer.

 Kvalifikationer

Du som söker ska ha lämplig akademisk utbildning, goda ledarerfarenheter samt vana att arbeta självständigt. Tjänsten kräver mycket god förmåga att samverka med flera parter, kommunicera, skapa nätverk och uppnå resultat. Arbetet kräver ett strategiskt förhållningssätt, ett stort samhällsintresse och en förmåga att omsätta visioner till praktisk handling. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande samt god datavana och ett ekonomiskt sinnelag är också betydelsefullt.

För mer information om befattningen kontakta ordförande för kollektivtrafikmyndigheten Kent Ögren på tel 070-528 71 92 eller rekryteringskonsult Katarina Stehn på 070-355 36 33.

Välkommen att registrera din ansökan med CV på http://www.cesab.se/ senast den 12 december.