tmpSlideItem2

Persontransportråd för norra Sverige diskuteras

Kollektivtrafikmyndigheterna i norra Sverige, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna, har tillsammans med Trafikverket har diskuterat möjligheterna att bilda ett så kallat persontransportråd. Rådet skulle gemensamt kunna verka för att utveckla och skapa goda förutsättningar för kollektivtrafik.

Detta innebär bland annat utveckla och förbättra tillgängligheten samt göra det enklare för hela regionens innevånare att välja kollektivtrafiken i vardagen, exempelvis vid pendling till arbete, utbildning och handelsstråk.