Kollektivtrafiken - en självklar del i vardagen!

Material från konferensen: Kollektivtrafiken - en självklar del i vardagen!

Torsdag den 28 februari 2013 kl. 9.30 - 16.00
Plats: Sessionssalen, Landstingshuset, Luleå

I spalten till höger hittar du presentationsmaterialet från föreläsarna.

Välkommen!