Besök från Riksdagen

Utredare från Riksdagen besökte RKM den 8 och 9 april med anledning av pågående utredning gällande ökad tillgänglighet till kollektiva färdmedel. Under dessa dagar genomfördes studiebesök och intervjuer med myndigheten, bussbranschen, Trafikverket, lokaltrafiken, landstinget samt  handikapporganisationer.