Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten bjuder in till samråd den 4 juni 2015

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten bjuder in till samråd den 4 juni 2015 gällande det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten bjuder in er till samråd för diskussion och presentation av Norrbottens Regionala kollektivtrafikprogram, vilka mål och åtgärder som bör utvecklas gällande buss-, tåg- och sjötrafik. Det nya trafikförsörjningsprogrammet ska gälla åren 2016-2019. 

Lokalerna är tillgängliga med rullstol/rullator. Meddela behov av annan anpassning så försöker vi lösa det!

 

Kl 10-12 Haparanda, Svenskfinska folkhögskolan, Torget 3, Haparanda

Kl 16-18 Luleå, Sessionssalen, Landstingshuset, Robertsviksgatan 19, Luleå

 

Syftet med dagen är att:

Organisationer, myndigheter, privatpersoner mfl har möjlighet att lämna synpunkter om hur kollektivtrafiken kan/ska utvecklas i Norrbotten

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten informerar om arbetet med uppdatering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet

Välkomna!

/Charlotte Reinholdt

charlotte.reinholdt@rkmbd.se, 070-5586320

 

 

Samråd i Haparanda, 4 juni 2015

Plats: Svefi, Torget 3, Haparanda

Tid: 10.00-12.00, kaffe, tea, frukt, kaka från kl 09.30

 

Dagordning

10.00-10.15             Välkommen och inledning

10.15-10.45             Presentation av det regionala

                             kollektivtrafikprogrammet

10.45 -11.15            Mål och åtgärder för den regionala
                             kollektivtrafiken i Norrbotten

-vilka mål finns idag

-vilka mål ska/vill vi ha för ökad
               kollektivtrafik i Norrbotten

11.15-11.30             Övriga frågor

11.30-12.00             Information om fortsättningen, avslutande
                             frågor, avslutning

 

 

Samråd i Luleå, 4 juni 2015

Plats: Landstingshuset, Robertsviksgatan 19, Luleå

Tid: 16.00-18.00, kaffe, tea, frukt, kaka från kl 15.30

 

Dagordning

16.00-16.15             Välkommen och inledning

16.15-16.45             Presentation av det regionala

                             kollektivtrafikprogrammet

16.45 -17.15            Mål och åtgärder för den regionala
                             kollektivtrafiken i Norrbotten

-vilka mål finns idag

-vilka mål ska/vill vi ha för ökad
               kollektivtrafik i Norrbotten

17.15-17.30             Övriga frågor

17.30-18.00             Information om fortsättningen, avslutande
                             frågor, avslutning