RKM arrangerade en utbildningsdag i Luleå under tisdagen

RKM arrangerade en utbildningsdag i Luleå under tisdagen. Nya ledamöter och ersättare i Direktionen deltog och fick information om RKM, Länstrafiken, Bussgods, Norrtåg, SKL, Svensk kollektivtrafik och Samtrafiken.