RKM begränsar kontors- och telefontid under semesterperioden 14 juni-20 augusti 2021

Under semesterperioden vecka 24- 33 (14 juni-20 augusti) har RKM:s kontor på Kungsgatan 23B i Luleå begränsad bemanning, helgfri vardag kl 09.00-14.00.

Postfack finns i entré för att lämna förslutna brev.

Handläggarna för färdtjänst och riksfärdtjänst har begränsad telefontid, helgfri vardag kl 10.00-11.00 på telefon 0926-752 77.

Kontakt kan även tas med handläggare via e-post: [email protected]

P.g.a. rådande omständigheter med covid-19 kan vi ej ta emot besökare på kontoret.