Shutterstock _1835818468

Vi söker färdtjänsthandläggare

Vi söker nu en till färdtjänsthandläggare till vårt team. I ditt arbete som färdtjänsthandläggare har du mycket kundkontakt och arbetar fritt och självständigt. Då tjänsten innefattar myndighetsutövning innehåller den till stor del administrativa uppgifter. Hos oss arbetar du i ett engagerat team som präglas av arbetsglädje och ser det som en självklarhet att arbeta med kundernas bästa i fokus.

Som färdtjänsthandläggare utreder och fattar du beslut om enskilda personers rätt till kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst utifrån gällande lagstiftning, praxis och regelverk. Varje enskilt beslut grundar sig på samtal med den enskilde eller dennes företrädare, inkomna handlingar och vid vissa tillfällen även hembesök. Som färdtjänsthandläggare ger du också kommuninvånarna råd och stöd inom området. Du informerar också om vår tillgängliga kollektivtrafik.

Arbetet är självständigt men innebär ändå i hög grad samarbete inom gruppen eftersom såväl samsyn som utvecklingsarbete är viktigt inom verksamhetens område.

Mer information om tjänsten och hur du ansöker finns här: 
https://socialrecruiting.jobtip.se/fardtjansthandlaggare