Kontaktuppgifter Färdtjänst & riksfärdtjänst

Handläggare

Har du frågor om hur du ansöker om färdtjänst eller riksfärdtjänst? Då kan du kontakta våra handläggare.
Telefontid: Måndag-Fredag, klockan 10.00-12.00
Telefon: 0926-752 77
E-post: fardtjanst@rkmbd.se

Har du andra frågor?

Kontakta Tomas Widetun
Telefon: 0926-756 75
E-post: tomas.widetun@ltnbd.se