AU 9 ledamöter

Ordinare från Region Norrbotten                         Ordinarie från kommun

Vakant, Region Norrbotten                                    Kristina Zakrisson (S), Kiruna kommun

Anders Öberg (S), Region Norrbotten                    Lenita Ericson (S), (vice ordf.),  Luleå kommun

Agneta Granström (MP), Region Norrbotten           Mikael Larsson (V), Överkalix kommun

Kenneth Backgård (NS), Region Norrbotten            Helena Öhlund (S), Älvsbyns kommun

Jens Sundström (L), Region Norrbotten