AU 9 ledamöter

Ordinare från Region Norrbotten                         Ordinarie från kommun

Maria Stenberg (S), (ordf.), Region Norrbotten       Kristina Zakrisson (S), Kiruna kommun

Anders Öberg (S), Region Norrbotten                     Lenita Ericson (S), (vice ordf.),  Luleå kommun

Agneta Granström (MP), Region Norrbotten           Mikael Larsson (V), Överkalix kommun

Kenneth Backgård (NS), Region Norrbotten            Helena Öhlund (S), Älvsbyns kommun

Jens Sundström (L), Region Norrbotten