AU 9 ledamöter

Ordinare från Landstinget                                      Ordinarie från kommun

Maria Stenberg (S), (ordf.), Region Norrbotten       Harry Rantakyrö (S), Pajala kommun

Anders Öberg (S), Region Norrbotten                    Yvonne Stålnacke (S), (vice ordf.),  Luleå kommun

Agneta Granström (MP), Region Norrbotten           Mikael Larsson (V), Överkalix kommun

Kenneth Backgård (NS), Region Norrbotten           Britta Flinkfeldt Jansson (S), Arjeplog kommun

Jens Sundström (FP), Region Norrbotten