Ersättare

Ersättare från Landstinget                           Ersättare från kommun

Agneta Lipkin (S), Region Norrbotten            Kristina Zakrisson, (S), Kiruna kommun

Johannes Sundelin (S), Region Norrbotten     Helena Stenberg (S), Piteå kommun

Glenn Berggård (V), Region Norrbotten          Peter Waara (S), Haparanda kommun

Dan Ankarholm (NS), Region Norrbotten        Helena Öhlund (S), Älvsbyns kommun

Anders Rönnqvist (M), Region Norrbotten