Kungörelser

I myndighetens ansvar om exempelvis beslut om allmän trafikplikt ingår att göra dessa tillgängliga för allmänheten, genom kungörelser i olika media. Förutom på myndighetens webbplats så annonseras även dessa beslut under rubriken kungörelser i lokala dagstidningar i Norrbotten.