Ingressbild för mötesdatum

Mötesdatum 2017

AU + LTN styrelse (RKM / LTN)

     2017-01-26, Luleå 10:00 - 15:00

     2017-05-04, Överkalix 10:00 - 15:00

     2017-06-15, Överkalix 10:00 - 15:00 (inkl. årsstämmor)

     2017-08-24, Överkalix 10:00 - 15:00

     2017-10-03, Luleå 15:00-17:00 NY TID!  (tidigare 2017-09-21, Luleå 10:00 - 15:00)

     2017-11-15, Luleå 10:00 - 15:00 

Direktion (Region Norrbotten)

     2017-02-21, Luleå 10:00 - 15:00

     2017-05-17, Luleå 10:00 - 15:00

     2017-10-10, Luleå 10:00 - 15:00 

     2017-12-05, Luleå 10:00 - 15:00

Övriga datum

     RKMs årliga kollektivtrafikkonferens

     2017-10-11, Luleå 10:00 - 16:00