Ingen telefontid 28-29 mars

Färdtjänsthandläggarna är på internutbildning 28-29 mars och har då ingen telefontid samt har begränsade möjligheter att svara på mejl. Om ditt ärende är av akut karaktär och inte kan vänta till vi är åter, ring och prata in ditt meddelande om vad d…

Internutbildning 12-13 okt

Färdtjänsthandläggarna är på internutbildning 12-13 oktober och har då ingen telefontid samt har begränsade möjligheter att svara på mejl. Om ditt ärende är av akut karaktär och inte kan vänta till vi är åter, ring och prata in ditt meddelande angåe…

Tillbaka till ordinarie kontors- och telefontider

RKM kontors- och telefontid RKM:s kontor på Kungsgatan 23B i Luleå är säkrast bemannat av färdtjänst-/riksfärdtjänsthandläggare, helgfri måndag-fredag kl 09.00-15.00. Handläggarna tar endast emot bokade besök. Postfack finns i entré för att lämna …

Snabbare avveckling av Boden-pendeln

Norrtåg önskade snabbare avveckling av Bodenpendeln än tidigare beslutat med avveckling start T23, dec -22. Fördelar enligt Norrtåg är att undvika tomkörningar med tåg. Den 2022-08-01 togs ett så kallat beslut per capsulam - beslutet togs utan att…

Sommartid för handläggarnas kontors- och telefontid

Handläggarnas kontors- och telefontid Sommartid gäller 2022-06-13 - 2022-08-19 RKM:s kontor på Kungsgatan 23B i Luleå är säkrast bemannat av färdtjänst-/riksfärdtjänsthandläggare, helgfri måndag-fredag kl 09.00-14.00. Handläggarna tar endast emot…