RKM begränsar kontors- och telefontid under semesterperioden 14 juni-20 augusti 2021

Under semesterperioden vecka 24- 33 (14 juni-20 augusti) har RKM:s kontor på Kungsgatan 23B i Luleå begränsad bemanning, helgfri vardag kl 09.00-14.00. Postfack finns i entré för att lämna förslutna brev. Handläggarna för färdtjänst och riksfärdtj…

Rautatiesilta Taustakuva

Tågtrafik Haparanda-Torneå: En viktig länk i nordiskt samarbete

En starkare koppling mellan norra Finlands och norra Sveriges tåginfrastruktur ger fler jobbmöjligheter, ökar turismen och bidrar till ett stärkt näringsliv. Därför vill viktiga aktörer på båda sidor gränsen påverka nationella beslutsfattare för att…

Stark rekommendation om munskydd på buss och tåg, alla tider på dygnet

Från och med måndag den 1 mars rekommenderar vi starkt alla buss-/tågresenärer att använda munskydd, alla tider på dygnet, för alla födda 2004 och tidigare (16 år och äldre). Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av Covid-19 …

Munskydd i kollektivtrafiken rekommenderas fr o m torsdag 7 januari

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige. Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära CE-märkt munskydd und…

Ny kollektivtrafikstrateg på plats

Efter en tids vakans tillsätts fr o m 1 november rollen som kollektivtrafikstrateg på Regionala kollektivtrafikmyndigheten av Helena Persson, tidigare trafikchef på Länstrafiken. - Myndigheten ser fram emot att få Helena på plats som engagerad koll…