Tillbaka till ordinarie kontors- och telefontider

RKM kontors- och telefontid RKM:s kontor på Kungsgatan 23B i Luleå är bemannat, helgfri vardag kl 09.00-15.00. Postfack finns i entré för att lämna förslutna brev. Handläggarna för färdtjänst och riksfärdtjänst har telefontid, helgfri vardag kl 1…

Satsning på kollektivtrafiken i Norrbotten!

 Satsning på kollektivtrafiken i Norrbotten!

RKM begränsar kontors- och telefontid under semesterperioden 14 juni-20 augusti 2021

Under semesterperioden vecka 24- 33 (14 juni-20 augusti) har RKM:s kontor på Kungsgatan 23B i Luleå begränsad bemanning, helgfri vardag kl 09.00-14.00. Postfack finns i entré för att lämna förslutna brev. Handläggarna för färdtjänst och riksfärdtj…

Rautatiesilta Taustakuva

Tågtrafik Haparanda-Torneå: En viktig länk i nordiskt samarbete

En starkare koppling mellan norra Finlands och norra Sveriges tåginfrastruktur ger fler jobbmöjligheter, ökar turismen och bidrar till ett stärkt näringsliv. Därför vill viktiga aktörer på båda sidor gränsen påverka nationella beslutsfattare för att…

Stark rekommendation om munskydd på buss och tåg, alla tider på dygnet

Från och med måndag den 1 mars rekommenderar vi starkt alla buss-/tågresenärer att använda munskydd, alla tider på dygnet, för alla födda 2004 och tidigare (16 år och äldre). Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av Covid-19 …