Välkommen att delta vid samråd inför upphandling (SIU)

Länstrafiken i Norrbotten kommer att upphandla trafik, både stom- och lokala linjer i Norrbotten.  Trafiken startar vid tidtabellskiftet 15 december 2020. Syftet med Samråd inför upphandling (SIU) är att parterna genom en öppen och förtroende…