Förslag på förändringar i tågpendeltrafik Boden-Luleå

  Från och med december 2022 föreslås konceptet med tågpendel mellan Boden och Luleå läggas ner. Det innebär minskade antal turer under vardagar men sträckan kommer fortfarande trafikeras med persontåg och i framtida planer föreslås flera förä…

Ingen telefontid pga internutbildning 15-16/3 och 30-31/3

Under dagarna 15-16 mars och 30-31 mars så har handläggarna för färdtjänst, riksfärdtjänst samt administration ingen telefontid på grund av internutbildning. Om ditt ärende är av akut karaktär och inte kan vänta till den 17 mars eller 1 april när v…