Tillbaka till ordinarie kontors- och telefontider

RKM kontors- och telefontid RKM:s kontor på Kungsgatan 23B i Luleå är säkrast bemannat av färdtjänst-/riksfärdtjänsthandläggare, helgfri måndag-fredag kl 09.00-15.00. Handläggarna tar endast emot bokade besök. Postfack finns i entré för att lämna …

Snabbare avveckling av Boden-pendeln

Norrtåg önskade snabbare avveckling av Bodenpendeln än tidigare beslutat med avveckling start T23, dec -22. Fördelar enligt Norrtåg är att undvika tomkörningar med tåg. Den 2022-08-01 togs ett så kallat beslut per capsulam - beslutet togs utan att…