Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2023-2035

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (benämnd RKM) ansvarar för att ta fram det Regionala trafikförsörjningsprogrammet avseende kollektivtrafik. Programmet innehåller kort sammanfattat länets mål och visioner kring hur kollektivtrafike…

Internutbildning 11-12 oktober

Färdtjänsthandläggarna är på internutbildning 11-12 oktober och har då ingen telefontid samt har begränsade möjligheter att svara på mejl. Om ditt ärende är av akut karaktär och inte kan vänta till vi är åter, ring och prata in ditt meddelande angå…