Boden Station 2

Sommartid gäller 2023-06-12—2023-08-18

RKM:s kontor på Kungsgatan 23B i Luleå är säkrast bemannat av färdtjänst-/riksfärdtjänsthandläggare, helgfri vardag kl. 09.00-14.00. Handläggarna tar endast emot bokade besök. Postfack finns i entré för att lämna förslutna brev. Handläggarna har t…

RKM blå

Ny tillgänglighetsanpassad hemsida RKM - till årsskiftet

RKM:s hemsida kommer att uppdateras och framförallt ska den tillgänglighetsanpassas enligt lagkrav. Hemsidan upphandlades via en direktupphandling då beloppet bedöms ligga under ramen för denna procedur.  Målet är att ny hemsida är på plat…