Välkommen att delta vid samråd inför upphandling (SIU)

Länstrafiken i Norrbotten kommer att upphandla trafik, både stom- och lokala linjer i Norrbotten. 

Trafiken startar vid tidtabellskiftet 15 december 2020.
Syftet med Samråd inför upphandling (SIU) är att parterna genom en öppen och förtroendeskapande dialog ökar den gemensamma kunskapen och hittar ömsesidig förståelse för varandras ståndpunkter.
Samråd kommer att hållas som ett gemensamt möte för samtliga intresserade trafikföretag.

Det gemensamma samrådet äger rum;
Tid: Torsdagen 16 maj, kl 13:00 - 16:00
Lokal: Bryggeriet Luleå, Villgot lokal o mat
Sammanträdesrum: Portello
Se karta: https://goo.gl/maps/aWcdrQwQ5zXDRCVEA

Anmälan
Samtliga som önskar delta skall anmäla sitt deltagande senast 15 maj till [email protected] 
Ange trafikföretagets namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktperson, samt hur många från ert företag som kommer att delta på samrådet.

Välkommen med er anmälan.

Länstrafiken i Norrbotten AB
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten