Stark rekommendation om munskydd på buss och tåg, alla tider på dygnet

Från och med måndag den 1 mars rekommenderar vi starkt alla buss-/tågresenärer att använda munskydd, alla tider på dygnet, för alla födda 2004 och tidigare (16 år och äldre).

Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av Covid-19 i Norrbotten.
Grundskoleelever omfattas inte av det.

Det är resenärens ansvar att införskaffa munskydd inför sin nödvändiga resa. Länstrafiken erbjuder dock enligt rekommendation alla resenärer två munskydd (för tur- och returresa) mot uppvisande av giltig biljett. Munskydden är till för de som inte haft möjlighet att ordna ett eget och antalet är begränsat.

Utlämnandet av munskydd sker via Bussgodsombud i länet under ordinarie öppettider.

Vi kommer inte att tillhandahålla munskydd ombord på bussarna och vi kommer inte heller ha möjlighet att kontrollera munskyddsanvändandet.

Ansvaret att följa rekommendationen från Folkhälsomyndigheten ligger på resenären.

Förarna innefattas inte av rekommendationen att bära munskydd då de sitter avskilt från passagare.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad du ska tänka på vid användning av munskydd.  https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sa-anvander-du-engangsmunskydd/

Använd Munskydd