Vi söker en engagerad Verksamhetsutvecklare till att utveckla kollektivtrafiken i Norrbotten!

Som Verksamhetsutvecklare kommer du att arbeta med frågor som rör hur kollektivtrafiken på bästa sätt ska bidra till en önskad samhällsutveckling. Kollektivtrafikens samordning kommer att vara en viktig del i den utveckling som sker i Norrbotten, inte minst för att bidra till kompetensförsörjningen i länet. I arbetet med att utveckla kollektivtrafiken ingår frågeställningar inom ett brett spektrum såsom exempelvis samordning av trafikslag, trafikanalyser, tillgänglighetsfrågor samt information och kommunikation.

Du leder och deltar i arbetsgrupper och projekt som arbetar med utvecklingsuppdrag och utredningar rörande kollektivtrafiken i Norrbotten, som Region Norrbotten, kommuner, liknande aktörer i andra län och länder samt kollektivtrafikutövare i länet som exempelvis Länstrafiken i Norrbotten och kommunernas lokaltrafikbolag. Då rollen är en del av en politisk styrd verksamhet innebär det också dialog med ansvariga politiker. Det innebär kontakt med myndigheter, medborgare och intresseorganisationer.

Verksamhetsutvecklaren ansvarar för skapandet och förverkligandet av den strategiska och långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken som antagits i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

I rollen kommer du att ansvara för arbetet med trafikförsörjningsprogram samt uppföljning av detta. Andra uppgifter är att ta fram beslutsunderlag och genomföra utredning, trafikanalyser, omvärlds- och nyhetsbevakning, handlägga remisser samt ta fram underlag för den politiska organisationen.

Låter detta som en utmaning för dig sök jobbet idag eller tipsa någon du känner. 

Läs mer om tjänsten och ansök här: Verksamhetsutvecklare - Cesab Rekrytering

Sista ansökningsdag: 2023-09-01