Arbetsutskott 9 ledamöter

Ordinare från Region Norrbotten

Helena Ölund (S), ordförande, Region Norrbotten

Hans Å Strandberg (M), Region Norrbotten

Glenn Berggård (V), Region Norrbotten

Johannes Sundelin (S), Region Norrbotten

Ilkka Isaksson (SD), Region Norrbotten

 

Ordinarie från kommun

Fredrik Hansson (S), vice ordförande, Luleå kommun

Susanne Andersson (S), Kalix kommun

Henrik Ölvebo (MP), Gällivare kommun

Johan Dahlqvist (M), Älvsbyn kommun