Ingressbild på protokoll för år 2012

Protokoll arbetsutskottet 2012

Arbetsutskottet träffas cirka sex gånger per år. Arbetsutskottet består av 5 landstingspolitiker och 4 kommunpolitiker från länet. Protokollen från dessa möten kan du ladda ner från spalten till höger.