Anmälningsskyldighet

Ett kollektivtrafikföretag som har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska anmäla detta till berörd regional kollektivtrafikmyndighet. Detsamma gäller när ett kollektivtrafikföretag avser att upphöra med att bedriva sådan trafik.

Anmälan ska ske 21 dagar före planerad trafikstart eller 21 dagar före trafiken avser att upphöra.

Om anmälan berör trafik i fler än ett län, ska den mottagande kollektivtrafikmyndigheten informera övriga berörda myndigheter.

Skriv ut blanketten som du hittar i höger spalt och fyll i den.
Skicka sedan din anmälan om att bedriva kollektivtrafik till följande adress:

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Kungsgatan 23B
972 31 LULEÅ